Platformë digjitale që e sjell mësimin në rehatinë e shtëpisë

Akademia 'Flutura' e bën procesin mësimor më lehtë të menaxhueshëm dhe më të suksesshëm.

62+
shkolla
11000+
nxënës
5851+
ligjerata

Rreth nesh

Platforma 'Flutura' është platformë për mësim online, produkt i akademisë 'Flutura', pjesë e Bambus Group. Përmes krijimit të një hapësire digjitale që përfshin të gjitha elementet e nevojshme për mbajtjen e mësimit online, si përplimin e testeve në kohë reale, vlerësimin, evidentimin e vijueshmërisë dhe qasjen për të gjithë akterët e përfshirë në këtë process, jemi një hap më afër digjitalizimit të sistemit arsimor.

Benefitet e platformës

 • Digjitalizim i procesit mësimor

 • Centralizim i të dhënave

 • Shpejtësi dhe saktësi

 • Gjithëpërfshirje

 • Personalizimi i tabelave

 • Qasje e lehtë me nje klikim ne qindra informacione

 • Inovacioni

  Për herë të parë, Akademia 'Flutura' sjellë drejtoritë e arsimit, shkollat, nxënësit dhe prindërit në një vend të vetëm.

  Platformë gjithëpërfshirëse

  Me mundësimin e paneleve të personalizuara për Ministrinë e Arsimit, drejtoritë brenda komunave, koordinatorët e shkollave, profesorët, nxënësit dhe prindërit; mundësohet një hapësirë digjitale ku secili prej akterëve mund t’i përmbushë përgjegjësitë e veta nga rehatia e shtëpisë.

  Integrimi i diasporës

  Biblioteka digjitale ofron mundësi për të gjithë të interesuarit e rinj që jetojnë jashtë trojeve shqiptare të gjejnë materialet e nevojshme që t’u ndihmojë të arsimohen në shqip. Përveç kësaj, përmes programeve qeveritare mund të ofrohen edhe mësime shtesë apo plotësuese.

  Digjitalizimi i arkivave

  Platfoma shërben për digjitalizimin e të gjitha arkivave të shkollave dhe mundësohen qasjen e kurdohershme të akterëve të këtij provesi në to. E gjithë platforma shërben si një arkivë digjitale e shkollave, gjeneratave, mësimdhënësve dhe nxënësve të një vendi.

  Specifikat e platformës

  • Ditari elektronik

  • Ligjëratat

  • Vijueshmëria

  • Testimi

  • Detyrat

  • Biblioteka

  Përdoruesit

  Akademia 'Flutura' ka mundësuar që çdo akter i përfshirë direkt në sistemin arsimor të ketë qasje në shërbime dhe të dhëna përkatëse që ofrohen dhe gjenerohen nga platforma.

  Ministria e Arsimit

  Mbikëqyrje e mbarëvajtjes së procesit mësimor në të gjitha shkollat.

  Drejtoritë e arsimit

  Mbikëqyrje e mbarëvajtjes së procesit mësimor në të gjitha shkollat e komunës.

  Drejtoritë e shkollave

  Mbikëqyrje e procesit mësimor dhe raportim periodik tek instancat më të larta.

  Mësimdhënësit

  Mbajtja e mësimit, testim, vlerësim dhe komunikim me akterët tjerë.

  Nxënësit

  Mbajtja e mësimit, testeve dhe detyrave.
   

  Prinderit

  Mbikëqyrja e procesit mësimor të fëmijëve dhe komunikim me mësimdhënës.